Microkrediet voor Moeders verstrekt microkredieten aan de allerarmste moeders in Azië. Hiermee kunnen zij een eigen bedrijfje starten, een eigen inkomen verdienen en zorgen voor hun gezin. Ondernemerschap helpt!

Speciaal voor bedrijven

Omdat we geen subsidie ontvangen, zijn wij geheel afhankelijk van onder meer giften en sponsoring uit het bedrijfsleven. Er zijn diverse manieren om met jouw bedrijf Microkrediet voor Moeders te steunen en zo de zelfredzaamheid van arme vrouwen in Azië te stimuleren. Het is tevens een unieke en waardevolle manier om invulling te geven aan de sociale betrokkenheid van je bedrijf.

 

Wil je als bedrijf (structureel) een bijdrage leveren aan Microkrediet voor Moeders? Met een jaarlijkse donatie kunnen we nieuwe projecten opstarten of lopende projecten uitbreiden en daarmee meer vrouwen in Azië helpen bij het opzetten van hun eigen bedrijfje. We geven niet alleen leningen maar organiseren ook spaarmogelijkheden, vak-, ondernemerschaps- en leiderschapstrainingen. De vrouwen vergroten zo hun economische zelfstandigheid en onafhankelijkheid en daarmee de kwaliteit van hun leven én dat van hun families.

 

Zijn thema’s als ondernemerschap, empowerment voor vrouwen en samenwerken voor jouw bedrijf ook actueel, of heeft het bedrijf bijvoorbeeld banden met Azië? Dan kan in samenwerking met Microkrediet voor Moeders meer bewustwording worden gecreëerd. Met informatie over onze projecten, een blog, de nieuwsbrief en eventueel een presentatie of workshop kan verder op de thematiek worden ingegaan en wordt je bedrijf betrokken bij onze aanpak. Neem voor meer informatie contact op met Adriënne van Engelen

 

De afgelopen jaren zijn er door diverse bedrijven tal van verschillende acties georganiseerd voor Microkrediet voor Moeders. Een greep uit de prachtige acties.

Onze hulp nodig?

Wil je bedrijf ons helpen door zelf een actie te organiseren en hebben jullie onze hulp nodig? Bijvoorbeeld met flyers, brochures of een vrijwilliger die iets komt vertellen tijdens een bijeenkomst? Neem dan contact met ons op.

Samen maken we het verschil!

In Nederland werken we samen met verschillende partners die ons helpen om ondernemende vrouwen in Azië te ondersteunen. Iedere partner voelt zich op een manier verbonden met hen en draagt op haar eigen manier bij aan onze missie. Dat kan zijn door het bieden van praktische faciliteiten, het ondersteunen in de communicatie of het uitdragen van onze missie tijdens eigen evenementen. Wij kijken graag naar de kracht van de partner en zoeken dan naar samenwerking op maat. Wil je partner worden? Neem dan contact met ons op.

Doe mee. Doneer een bedrag
€16,5
Met EUR 16.50 per maand helpen we ėėn vrouw op weg naar economische zelfstandigheid.
€50
Vanaf EUR 50 kan een vrouw in Nepal een geit aanschaffen voor de verkoop van melk.
€130
Vanaf EUR 130 kan een vrouw in Indonesië een naaiatelier starten.
€275
Vanaf EUR 275 kan een vrouw in India een koe kopen. Deze geeft dagelijks 4 liter melk dat zij kan verkopen voor gemiddeld EUR 1,75.
Anders
Vanaf EUR 5.000 kunnen we aangeven in welk land jouw donatie besteed gaat worden. En vanaf EUR 9.000 kan een nieuw project gestart worden.