Microkrediet voor Moeders verstrekt microkredieten aan de allerarmste moeders in Azië. Hiermee kunnen zij een eigen bedrijfje starten, een eigen inkomen verdienen en zorgen voor hun gezin. Ondernemerschap helpt!

Privacybeleid

De aan Microkrediet voor Moeders verstrekte persoonlijke gegevens worden door ons vastgelegd in een bestand. Microkrediet voor Moeders gaat zorgvuldig om met deze gegevens overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden niet zonder directe toestemming aan derden verstrekt, tenzij Microkrediet voor Moeders hiertoe wettelijk verplicht is. 

 

Periodiek stellen we je op de hoogte van onze activiteiten en projecten. Mocht je hier geen prijs op stellen, dan kun je jezelf per e-mail afmelden.

Gebruik van cookies

De website van de Stichting Microkrediet voor Moeders maakt gebruik van analytische cookies van Google om het gebruik van onze website te registreren. Zo krijgen we beter inzicht in het functioneren van de website. We gebruiken Google Analytics niet om individuele persoonsgegevens of IP-adressen te verzamelen. De gegevens worden uitsluitend gebruikt in anonieme en samengevatte vorm voor statistische doeleinden en voor de ontwikkeling van de website. We hebben deze Google Analytics cookie privacy-vriendelijk ingesteld volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie staat in de privacyverklaring van Google.

 

Voor het afspelen van video’s afkomstig van ons YouTube-kanaal worden YouTube cookies geplaatst. We hebben ervoor gekozen om de privacy-modus van YouTube in te schakelen. Dat betekent dat YouTube geen informatie opslaat tot het moment dat een video bekeken wordt. Daarbij wordt door YouTube geen persoonlijk identificeerbare informatie vastgelegd. Ga voor meer informatie naar de informatiepagina over het insluiten van YouTube-video's.

Jouw rechten

Je hebt het recht inzage te krijgen in al je persoonlijke gegevens die wij bijhouden om ze te corrigeren en/of te verwijderen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Wanneer je jouw gegevens wil inzien of wil corrigeren, kun je een e-mail sturen.

 

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Wijzigingen zullen altijd op deze website worden gepubliceerd. Raadpleeg deze pagina dan ook regelmatig.

Doe mee. Doneer een bedrag
€16,5
Met EUR 16.50 per maand helpen we ėėn vrouw op weg naar economische zelfstandigheid.
€50
Vanaf EUR 50 kan een vrouw in Nepal een geit aanschaffen voor de verkoop van melk.
€130
Vanaf EUR 130 kan een vrouw in Indonesië een naaiatelier starten.
€275
Vanaf EUR 275 kan een vrouw in India een koe kopen. Deze geeft dagelijks 4 liter melk dat zij kan verkopen voor gemiddeld EUR 1,75.
Anders
Vanaf EUR 5.000 kunnen we aangeven in welk land jouw donatie besteed gaat worden. En vanaf EUR 9.000 kan een nieuw project gestart worden.