Overslaan en naar de inhoud gaan

Waarom een fonds?

 

Microkrediet voor Moeders zet de gedachte van Mohammed Yunus voort: iedereen, ook de allerarmste, heeft recht op die eerste dollar die nodig is om te beginnen met geld verdienen. Wij geloven dat door economische bedrijvigheid (handel in plaats van geven) micro-economieën duurzaam worden ontwikkeld. Vrouwen zijn hier al jaren de drijvende kracht in. Om economische bedrijvigheid te kunnen stimuleren, geloven wij dat microkredieten het eerste stapje in de goede richting zijn. Microkredieten leiden daarnaast ook tot economische zelfstandigheid waardoor het een duurzaam middel is.

 

Onze microkredieten zijn gemiddeld EUR 150, waar na terugbetaling direct weer een nieuwe vrouwelijke ondernemer van profiteert. Het geld rouleert. Om de microkredieten te kunnen verstrekken, hebben we een fonds opgericht in Nederland dat met donaties investeert in vrouwelijk ondernemerschap.

Waaruit bestaat het fonds?

Het geld uit het fonds dient aangewend te worden voor inkomen genererende activiteiten door de vrouwen: de aankoop van een geit om geiten te fokken, een naaimachine om sari’s te maken, een rijstkoker om meer maaltijden te kunnen verkopen etc. Zoals hoe maak ik een betere kwaliteit honing en hoe zelf batik kleding te produceren. Dit betreft dan geen roulerend geld maar een investering in het bereiken van hogere impact per microkrediet voor de deelnemende vrouwen.

 

De lokale partner betaalt ons geen rente omdat wij het geld als een donatie uit de Nederlandse markt hebben verkregen. Het geld blijft echter wel van Microkrediet voor Moeders om accuraat in te kunnen grijpen indien dit nodig is. De lokale partner vraagt een bescheiden rente, in overeenstemming met ons, aan de vrouwen die in verhouding staat tot de marktrente om hen voor te bereiden op een toekomstige ‘bankable’ situatie en om daarnaast de kosten van onze partners te dekken qua administratie en toezicht.

Impact van het fonds

Het fonds wordt strikt gemonitord. De financieel directeur en programma managers monitoren samen met de lokale partners in Azië de voortgang en impact van het fonds. Contact vindt plaats via moderne telecommunicatie waarbij het huidige contract wordt doorgesproken. Verder worden de kpi’s over het algemeen halfjaarlijks geanalyseerd en volgen hieruit passende acties. Minimaal 1x per drie jaar vindt er een fysiek bezoek plaats en meten we de impact met de Poverty Impact Assessment tool. Deze tool wordt wereldwijd beschouwd als een goede standaard voor het meten van de impact op de doelgroep. 

 

Aangezien wij als Microkrediet voor Moeders ons richten op de allerarmsten die uitgesloten worden bij andere financiële instellingen is het risico groter dan bij andere fondsen. Wij vinden dat de allerarmsten ook recht op toegang tot krediet hebben en daarom aanvaarden wij dit. Het risico betreft voornamelijk lagere terugbetalingspercentages. De partner portfolio wijzigt sneller en er is een hoger valutarisico door in landen actief te zijn waar anderen zich niet vestigen. Ondanks dat is tot op heden het lagere terugbetalingspercentage nauwelijks een risico gebleken. Onze jaarverslagen geven inzicht in de ontwikkelingen van het fonds van de afgelopen jaren

Stap 1 van 4

Maandelijks
Eenmalig
Arrow

Type hier hoeveel u wilt doneren

Arrow

Type hier hoeveel u wilt doneren