Microkrediet voor Moeders verstrekt microkredieten aan de allerarmste vrouwen in Azië. Hiermee kunnen zij een eigen bedrijfje starten, een eigen inkomen verdienen en zorgen voor hun gezin. Ondernemerschap helpt!

Speciaal voor periodiek schenken

Naast een eenmalige gift kun je ons ook steunen door periodieke schenking. Microkrediet voor Moeders is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat wij geen schenkbelasting of erfbelasting betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Bovendien zijn giften aan Microkrediet voor Moeders aftrekbaar binnen de daarvoor geldende regels.

De afspraken vastleggen

Periodiek schenken kan door een schriftelijke overeenkomst op te maken met Microkrediet voor Moeders. Je kunt gebruik maken van de Overeenkomst Periodieke gift in geld van De Belastingdienst. 

 

Neem gerust contact met ons op om te overleggen of stuur ons het ingevulde formulier zodat we het kunnen aanvullen met de juiste gegevens van Stichting Microkrediet voor Moeders. Daarna sturen wij het ingevuld aan je terug.

Doe mee. Doneer een bedrag
€16,5
Met EUR 16.50 per maand helpen we ėėn vrouw op weg naar economische zelfstandigheid.
€50
Vanaf EUR 50 kan een vrouw in Nepal een geit aanschaffen voor de verkoop van melk.
€130
Vanaf EUR 130 kan een vrouw in Indonesië een naaiatelier starten.
€275
Vanaf EUR 275 kan een vrouw in India een koe kopen. Deze geeft dagelijks 4 liter melk dat zij kan verkopen voor gemiddeld EUR 1,75.
Anders
Vanaf EUR 5.000 kunnen we aangeven in welk land jouw donatie besteed gaat worden. En vanaf EUR 9.000 kan een nieuw project gestart worden.