Sinds 2005 investeerde het roulerende fonds ruim EUR 350.000 van Nederlandse donaties in meer dan 20.000 vrouwelijke ondernemers in Azië.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaam ondernemen of maatschappelijk ondernemen is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet): de triple-P-benadering.

 

De Triple-P benadering

Bedrijven moeten rekening houden met een aantal aandachtspunten, indien zij dit intern succesvol willen laten landen.

 

1. MVO consequent doorvoeren

Als je bedrijf echt wil bijdragen, doe dit dan niet louter uit idealisme of eigen gemoedsrust. Ga niet voor eenmalige initiatieven. Dit is leuk voor de marketing en geeft misschien een tijdelijke imago ‘boost’, maar het MVO-beleid zal een kort leven beschoren zijn.

 

2. Focus op aanverwante activiteiten

Zoek een MVO-activiteit die sterke verwantschap heeft met je bedrijfsactiviteiten. Zo leg je de link tussen het eigen bedrijf en de bijdrage aan de maatschappij.

 

3. Meetbaar maken van MVO
Er is maar één manier om MVO daadwerkelijk ingebed te krijgen. Namelijk door concrete prestatie-indicatoren te definiëren en deze af te rekenen met eigen directieleden en andere managementlagen.

Female Leadership Journey

Bedrijven kunnen de Female Leadership Journey niet alleen als ontwikkelingstraject voor hun werknemer inzetten maar ook onderdeel maken van hun MVO- beleid. Giften door bedrijven aan een ANBI, zoals Microkrediet voor Moeders, zijn vaak aftrekbaar. Op de internetsite van de Belastingdienst staan de voorwaarden voor en uitgebreide informatie over doneren met belastingvoordeel.

Doe mee. Doneer een bedrag
€16,5
Met EUR 16.50 per maand helpen we ėėn vrouw op weg naar economische zelfstandigheid.
€50
Vanaf EUR 50 kan een vrouw in Nepal een geit aanschaffen voor de verkoop van melk.
€130
Vanaf EUR 130 kan een vrouw in Indonesië een naaiatelier starten.
€275
Vanaf EUR 275 kan een vrouw in India een koe kopen. Deze geeft dagelijks 4 liter melk dat zij kan verkopen voor gemiddeld EUR 1,75.
Anders
Vanaf EUR 5.000 kunnen we aangeven in welk land jouw donatie besteed gaat worden. En vanaf EUR 9.000 kan een nieuw project gestart worden.