Wij stimuleren de zelfredzaamheid van de allerarmste vrouwen door te investeren in hun ondernemerschap. Onze donaties uit de Nederlandse markt en onze betrouwbare partners in Azië maken dit mogelijk.

Beleidsplan

Er is de afgelopen 15 jaar veel bereikt door Microkrediet voor Moeders. Er is veel geïnvesteerd in de allerarmste vrouwen in Azië, we zijn momenteel actief in 7 landen en gegroeid naar een netwerkorganisatie van ruim 30 vrijwilligers in Nederland.

 

Met deze solide fundering kunnen we als Microkrediet voor Moeders de komende 10 jaar duurzaam blijven investeren in de allerarmste vrouwen in Azië.

 

Het beleidsplan tot 2025 geeft de doelstellingen van het bestuur voor de komende jaren weer en heeft tot doel de missie en visie van Microkrediet voor Moeders te verankeren bij alle vrijwilligers en betrokken partners in zowel Azië als in Nederland.

Lees meer in het beleidsplan 2022 - 2025.

Doe mee. Doneer een bedrag
€16,5
Met EUR 16.50 per maand helpen we ėėn vrouw op weg naar economische zelfstandigheid.
€50
Vanaf EUR 50 kan een vrouw in Nepal een geit aanschaffen voor de verkoop van melk.
€130
Vanaf EUR 130 kan een vrouw in Indonesië een naaiatelier starten.
€275
Vanaf EUR 275 kan een vrouw in India een koe kopen. Deze geeft dagelijks 4 liter melk dat zij kan verkopen voor gemiddeld EUR 1,75.
Anders
Vanaf EUR 5.000 kunnen we aangeven in welk land jouw donatie besteed gaat worden. En vanaf EUR 9.000 kan een nieuw project gestart worden.