Microkrediet voor Moeders verstrekt microkredieten aan de allerarmste moeders in Azië. Hiermee kunnen zij een eigen bedrijfje starten, een eigen inkomen verdienen en zorgen voor hun gezin. Ondernemerschap helpt!

Privacybeleid

De aan Microkrediet voor Moeders verstrekte persoonlijke gegevens worden door ons vastgelegd in een bestand. Microkrediet voor Moeders gaat zorgvuldig om met deze gegevens overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden niet zonder directe toestemming aan derden verstrekt, tenzij Microkrediet voor Moeders hiertoe wettelijk verplicht is. Wanneer je jouw gegevens wil inzien of wil corrigeren, kun je een e-mail sturen aan ons.

 

Periodiek stellen we je op de hoogte stellen van onze activiteiten en projecten. Mocht je hier geen prijs op stellen, dan kun je jezelf per e-mail afmelden.

 

Wij behouden ons het recht voor dit privacy beleid aan te passen. Wijzigingen zullen altijd op deze website worden gepubliceerd. Raadpleeg deze pagina dan ook regelmatig.

Doe mee. Doneer een bedrag
€7
Met EUR 7 per maand helpen we één vrouw op weg naar haar economische zelfstandigheid.
€33
Met een lening van EUR 33 kan één vrouw haar eigen naaimachine kopen.
€54
Met een lening van EUR 54 start één vrouw met het verbouwen van rijst, groenten en fruit.
€71
Voor de aanschaf van vee is de gemiddelde lening EUR 71 per vrouw.
Anders
Voor EUR 4.250 kunnen we een compleet nieuw project voor 50 vrouwen opstarten.