SINDS 2009 IS ER EUR 25.000 AAN MICROKREDIETEN UITGEZET IN CAMBODJA. SAMEN MET ONZE LOKALE PARTNERS HELPEN WIJ IN 2014 CA. 280 VROUWEN OP WEG NAAR EEN NIEUW BESTAAN EN EEN BETERE TOEKOMST.

Cambodja

Cambodja heeft rond de 16 miljoen inwoners. Het land is door oorlogen geteisterd, draait economisch slecht en is zeer arm. Ongeveer twee derde van de bevolking woont op het platteland. Een groot deel van de Cambodjanen heeft geen opleiding en een groot deel van de bevolking leeft onder de armoedegrens. De allerarmsten kunnen niet terecht bij een reguliere bank of MFI en zij hebben blijvende moeite om zichzelf te onderhouden. De Microkrediet voor Moeders projecten in Cambodja richten zich zowel op het platteland als op de hoofdstad. In de toekomst zouden we onze projecten in Cambodja graag verder uitbreiden.

Doe mee. Doneer een bedrag
€9
Met EUR 9 per maand helpen we één vrouw op weg naar economische zelfstandigheid.
€43
Met een lening van EUR 43 kan één vrouw haar eigen naaimachine kopen.
€68
Met een lening van EUR 68 start één vrouw met het verbouwen van rijst, groenten en fruit.
€91
Voor de aanschaf van vee is de gemiddelde lening EUR 91 per vrouw.
Anders
Voor EUR 4.250 kunnen we een compleet nieuw project voor 50 vrouwen opstarten.